gassanestesi

Gassanestesi

Gassanestesi gir oss mulighet for å tilby en tryggere og lengre narkose, samtidig som anestesien lettere kan tilpasses pasienten.

Narkose består av flere elementer; beroligende, smertelindring både systemisk og lokalt, induksjon (intravenøst narkosemiddel), og vedlikehold av narkosen med anestesigass og oksygen. Narkosen blir overvåket av en dyrepleier. Dyret er hele tiden tilkoblet et pulsoksymeter som måler hjerterytme og oksygenmetning. Ved bruk av gassanestesi legger vi ned en tube i pasientens luftrør. Tuben er et mykt plastrør som frakter anestesigass og oksygen ned i lungene, samtidig som den sørger for frie luftveier.

Når hunder skal opereres ønsker vi at du som eier skal være til sted mens vi gir beroligende. Beroligende gis som et lite stikk i låret, og i løpet av 5-15 minutter sovner hunden. Det er trygt for hunden at du er der helt til søvnen kommer. De fleste hunder sovner mye raskere når de har et familiemedlem i nærheten. Straks hunden har sovnet tar vi over. Klipping, vasking og nødvendige medisiner blir gitt før hunden bæres inn på operasjonsrommet.

Under narkosen mister dyret lett varme. Vi passer godt på ved hjelp av pute, varmeflasker, bobleplast og tepper, slik at vi unngår nedkjøling. Vi er også veldig opptatt av smertelindring og gir smertestillende både før og etter operasjon. Du vil også få med smertestillende tabletter som skal gis hjemme.