helseundersøkelse

Helseundersøkelse

Jeg tilbyr konsultasjon etter timebestilling. Når du kommer med dyret ditt til Kjæledeggen Dyreklinikk har kanskje dyret ditt fått en ørebetennelse, det har vondt i en pote, eller dere har fått innkalling til helseundersøkelse med vaksine. Jeg setter av god tid til dere, slik at jeg kan få undersøkt og snakket om alt du har tenkt på.

Under konsultasjonen foretar jeg alltid en klinisk helseundersøkelse, jeg går da gjennom hele dyret fra snute til haletipp, kjenner på lymfeknuter, kikker på tennene og lytter på hjertet. Finner jeg noe unormalt diskuterer jeg behovet for videre undersøkelser i samråd med deg som eier.

 Veterinær Susann Remme tar en helseundersøkelse


Hvor ofte trenger dyret ditt helseundersøkelse?


Friske voksne dyr

Dyr som ikke har noen spesielle sykdomsproblem anbefaler jeg å komme til helseundersøkelse en gang i året. Det er da naturlig å ta helseundersøkelsen samtidig med revaksinering.

Valp

Etter fullført grunnvaksinering ved 16 ukers alder, anbefaler jeg ny helseundersøkelse ved 6 mnd alder. En valp som kommer til 6 mnd kontroll vil få en klinisk helseundersøkelse med særlig vekt på tannfelling og skjelettutvikling. Alle melketenner skal være ute når valpen er 6 mnd. Det er ikke uvanlig at jeg må trekke melketenner på valpene, særlig de små rasene er utsatt for det som kalles persisterende melketenner. Dobbelt tannsett kan gi opphav til feilstilling av de blivende tennene, og bør derfor korrigeres så raskt som mulig.

Noen eiere vil oppleve at valpen halter, det er særlig på store hurtigvoksende raser dette er et problem. Det er viktig å være klar over at det finnes mange ulike skjelettutviklingssykdommer som kan behandles, om de blir oppdaget i tide. Ofte blir det bare sagt at hunden har ”voksesmerter”. Jeg siterer læreren min på kirurgen ved Norges Veterinærhøgskole: ”Det skal ikke gjøre vondt å vokse!” (med tordenrøst). Halthet og leddsmerter hos valp eller unghund er en sykdomstilstand som skal diagnostiseres og behandles, akkurat som halthet og leddsmerter hos den voksne hunden.

Seniorhund

For seniorhunden anbefaler jeg helseundersøkelse to ganger årlig. Et hundeliv går så altfor fort, og etter hvert som hunden blir eldre vil det bli behov for tettere oppfølging av veterinær. De ulike hunderasene har forskjellig livslengde. Hunder under 10 kg blir seniorer når de passerer 10 år, hunder opptil 25 kg når de er 8 år, og gigantrasene er seniorer fra 5 års alder. En standard seniorkontroll inkluderer klinisk helseundersøkelse, blodprøve og urinprøve. Prøvesvarene blir journalført og lagret, er alt i orden vil jeg da ha referanseverdier for dyret ditt til neste kontroll.

Kattunge

De to første helseundersøkelsene er i forbindelse med vaksinering. Vanligvis ved 10 og 14 uker. Neste helseundersøkelse er i forbindelse med kastrering. Ved Kjæledeggen Dyreklinikk anbefaler jeg kastrering av hunnkatt og hannkatt fra 6 mnd alder (se egen artikkel). Før katten din skal i narkose vil den få en helseundersøkelse, slik at jeg vet at den er frisk. Noen ganger får jeg inn katter som jeg oppdager har feber, f.eks på grunn av bittsår eller luftveisinfeksjon. Da venter vi med operasjonen til katten er blitt frisk. Helseundersøkelsen er et nyttig verktøy for å unngå å vaksinere eller operere syke dyr.

Seniorkatt

Katter kan leve utrolig lenge, jeg anbefaler å starte med seniorfôr fra 8 års alderen. Når katten passerer 9 år vil dere få tilbud om seniorkontroll, i tillegg til ordinær helseundersøkelse og revaksinering. Det vil da være aktuelt å ta ut blodprøve, urinprøve og måle blodtrykk. De fleste katter som blir skikkelig gamle vil etter hvert få problemer med nyrene. Klarer jeg å diagnostisere nyresvikt tidlig nok, vil det kunne behandles og kattens liv kan forlenges med kanskje 2-3 år. 

Dyr med kroniske sykdommer

Når sykdommen er diagnostisert er målet for behandlingen å få dyret friskt. Ikke alle pasienter kan friskmeldes, da er målet for behandlingen at dyret skal leve videre med god livskvalitet. Hvilken behandling som er nødvendig kommer an på diagnosen.

Har du et dyr med en kronisk sykdom vil jeg gi deg informasjon om hvor ofte det er anbefalt å komme til kontroll. Jeg tar da utgangspunkt i oppdatert faglitteratur om den aktuelle sykdommen. Det er viktig å være klar over at mange dyr kan leve godt og lenge, til tross for kronisk sykdom, når de bare får riktig behandling og oppfølging.