indremedisinske utredninger

Indremedisinske utredninger

Dyr blir ofte syke uten at eieren kan sette fingeren på hva som feiler dyret. Symptomene kan være svært vage. Litt daff på tur. Pelsen har mistet glansen. Virker litt deprimert / er ikke helt seg selv. Dere har snakket om det hjemme: at det er noe som feiler kjæledeggen deres, men hva det er, ja si det. Det er kanskje på tide med en tur til dyrlegen, greit å ikke vente for lenge, i tilfelle det er noe alvorlig…

Da setter jeg alltid av god tid. Først prøver jeg å få klarhet i når det hele startet. Så følger mange spørsmål om alt fra drikking og tissing til tykkelsen på pelsen. Deretter undersøkes dyret grundig. Jeg får etter hvert en idé om hvilke sykdommer som er aktuelle. Men for å stille en indremedisinsk diagnose er det alltid nødvendig med videre utredning.

Storpuddelen Saga hadde bare ett symptom. Hun hadde svært varierende dagsform på tur. Ellers var alt i orden. Standard blodprøvene var helt fine. Men siden hunden ikke var seg selv ble det sendt inn en spesiell blodprøve for å sjekke stoffskifte. Der var diagnosen: Lavt stoffskifte. Enkelt å behandle, og enkelt å leve med.

Golden retrieveren Lucy hadde to symptomer. Hun drakk litt mer enn før og virket uinteressert i å leke. Ved helseundersøkelsen ble det påvist feber, og hun ble utredet videre med ultralyd: diagnosen var livmorbetennelse, behandling; operasjon. To uker etter operasjonen fortalte eieren at Lucy var blitt leken igjen!

To glade hunder - Kjæledeggen Dyreklinikk i Ålesund

Andre ganger kan sykdomsbildet og symptomene være så vage, at jeg til tross for flere undersøkelser og prøver har problemer med å finne diagnosen. Da er det viktig med oppfølging, kontroll og videre utredning ved behov. Ved Kjæledeggen Dyreklinikk er jeg opptatt av at du som eier skal få grundig informasjon om hvilke prøver jeg ønsker å ta, hvorfor, hvor mye det vil koste, og hva jeg forventer å få ut av undersøkelsene jeg gjør.

Indremedisin er som å løse mysterium. Av og til trenger man mange ledetråder for å finne svaret, andre ganger er det nok med en ledetråd.