kompetanse

Kompetanse

Ved Kjæledeggen Dyreklinikk AS har vi helt siden oppstarten satset på utstyr og etterutdanning. Hvis dyret ditt er alvorlig sykt er det viktig å ha tilgang til medisinsk utstyr for å kunne stille riktig diagnose. I jakten på diagnosen er det ofte nødvendig å ta det vi kaller en minimal database. Dette inkluderer standardblodprøver (hematologi og klinisk kjemi), urinprøve og røntgenundersøkelse. På klinikken har vi eget laboratorium med blodanalysemaskiner og mikroskop. Vi har også moderne røntgenutstyr med digital fremkaller. Alt avhengig av prøvesvar og symptombilde kan det også være aktuelt å sende prøver til eksterne laboratorium i Norge eller utlandet.

Riktig diagnose gir riktig behandling.

Klinikken tar ofte imot second opinion pasienter, der eier ønsker en ny vurdering av dyret. Hvis du har gått hos en annen klinikk og ønsker å prøve oss, er det fint om du kan ta med sykehistorien til dyret ditt ved første besøk. Vårt mål er alltid å gjøre en så god jobb som mulig for dyret ditt. Ofte vil vi kunne tilby videre behandling hos oss. I de tilfellene det ikke er mulig hjelper vi dere videre i systemet med en henvisning og utskrift av sykehistorie og eventuelle prøvesvar.

Etterutdanning

I veterinæryrket er etterutdanning en kontinuerlig prosess. Veterinær Susann Remme har opparbeidet seg solid kompetanse både gjennom alle årene med arbeidserfaring og deltakelse på en rekke kurs.  I tillegg til å reise fysisk på kurs blir også webinar og nettbaserte kurs flittig brukt i arbeidet med å holde seg faglig oppdatert.

Gjennomførte kurs i innland og utland:

Dato Kurs
27-29. november 2017 Dentistry for the General Practice team, Halmstad i Sverige, ACCESIA
16-17. april 2017 Dental røntgenteknik, Halmstad i Sverige, ACCESIA
17-19. april 2015 Bløtvevskirurgi basiskurs, Hønefoss, JFA
13-14. desember 2014 Kurs i kattesykdommer, Hønefoss, JFA
28-29. april 2012 Klinisk cytologi, Hønefoss, JFA
18-19. januar 2012 Djursjukvård, Stockholm, CONDUCTIVE
4-15. juli 2011 Dermatology, Wien, ESAVS
16-17. januar 2010 Grunnkurs i tannmedisin, Hønefoss, JFA
2-4. oktober 2009 Medisinsk og kirurgisk behandling av gnagere, kanin og ilder, Oslo, NVH
17-20. juni 2009 Dyrevelferd, Veterinære fagdager, Stavanger, DNV
25-29. mars 2008 Veterinary Radiology, Luxembourg, ESAVS
25-27. april 2008 Endokrinologiske sykdommer hos hund og katt, Molde, DNV
19-20. januar 2008 Diagnostisk ultralyd, Hønefoss, JFA
25-26. august 2007 Onkologi, Hønefoss, JFA
8-10. juni 2006 Veterinære fagdager, Trondheim, DNV
15-16. oktober 2005 Praktisk kurs i kirurgi, Oslo, DNV