laboratorium

Laboratorium

Vi har eget klinikklaboratorium. Her undersøker vi svært mange prøver i løpet av en uke.

Vanlige prøver vi analyserer på labben vår er svaberprøver fra ørene, hårprøver, tapeavtrykk fra hud, finnålsbiopsier av kuler og prøver av urin, avføring og blod.

Vi bruker mikroskopet flittig, og du kan oppleve å få svar på hva som feiler dyret ditt i løpet av noen minutter. De prøvene vi ikke har mulighet til å utføre på klinikklabben blir sendt til eksterne laboratorier. Ofte kan du få svar dagen etter. I noen tilfeller, som ved dyrkning av sopp og bakterier kan det ta 7-10 dager før svaret er klart.