når skal vi gi ormekur

Når skal vi gi ormekur?

Jeg følger retningslinjene til Statens Legemiddelverk. Endoparasittbehandling av hund og katt, sist oppdatert mars 2010. Ormekur ble reseptbelagt i juli 2009 som en følge av ny kunnskap. Forskning viste at det gjennom mange år har foregått en systematisk overbehandling. Gamle rutiner med behandling av alle hunder minst en gang i året er utgått på dato for snart 10 år siden. 

HUND

Rutinemessig behandling av friske voksne hunder er unødvendig og anbefales ikke.

Valper og tisper med valper skal behandles rutinemessig.

Valpene skal behandles mot spolorm fra 2 ukers alder. Det anbefales å behandle med 2 ukers mellomrom til valpene er 8 uker.

Valpemor behandles samtidig med valpene når valpene er 4 uker.

Valpene behandles på nytt når de er ca 12 uker og ved 6 mnd alder. Utover dette bare når parasitter er påvist.

Hos hunder med fordøyelsesproblemer anbefaler vi avføringsprøve. Jeg sender inn prøven til Parasittologisk laboratorium ved Norges Veterinærhøgskole. Riktig diagnose gir riktig behandling.

KATT

Rutinemessig behandling av friske voksne katter er unødvendig og anbefales ikke.
Unntak: Katter som er ute (utekatter) og jakter og spiser bytte. Disse bør behandles regelmessig mot spolorm og bendelorm. Kattunger skal behandles rutinemessig.

Når mor er utekatt behandles kattungene mot spolorm. Første behandling bør skje før 3 ukers alder, neste behandling ved avvenning.

Kattunger etter utekatter behandles i sitt nye hjem når de er 12 uker og 6 mnd gamle.

Kattunger etter innekatter vil i mindre grad bli utsatt for smitte og behandles kun ved avvenning.

Kan man forebygge at katten blir smittet av innvollsorm ved å gi ormekur?
Nei, ormekur virker dessverre ikke forebyggende. Det vil si at katten din ikke har noen som helst nytte av ormekuren hvis den ikke har innvollsorm. Hvis katten din spiser fugl og mus regelmessig vet du at den trenger behandling, sannsynligvis 2-4 ganger i året.