priser

Priser

Veterinærtjenester er momsbelagt, 25 % av det du betaler på klinikken går rett til staten. Det eksisterer ingen statlig støtte for at dyr skal få nødvendig behandling.

Vi anbefaler alle dyreeiere å forsikre kjæledyret sitt. I Sverige er det helt vanlig at både hund og katt har forsikring.

Vi informerer så langt mulig om pris på forhånd. Ved tilleggsundersøkelser, utredninger, operasjoner og tanntrekk vil den totale summen variere, avhengig av hvor mye som skal gjøres. Be gjerne om et prisoverslag før behandling avtales.

Våre priser:

Fra 695,- Konsultasjon < 15 min
3044,- Kastrering hunnkatt inkl. chip og vaksine
2007,- Kastrering hunnkatt
2174,- Kastrering hannkatt inkl. chip og vaksine
1137,- Kastrering hannkatt
3218,- Kastrering hunnkanin
1568,- Kastrering hannkanin
1534,- Kastrering hannmarsvin
1093,- Pelsstell katt
734,- Helsesjekk og vaksine hund, Nobivac DHPPi/BbPi/Pi
482,- Vaksine hund tillegg til annet
670,- Helsesjekk og vaksine katt, Nobivac Tricat trio/Ducat
428,- Vaksine katt tillegg til annet
770,- Rabiesvaksine hund og katt Nobivac Rabisin
500,- Rabiesvaksine hund og katt tillegg til annet:
1006,- ID-merking mikrochip, inkl. avgift til Dyreidentitet
882,- ID-merking mikrochip inkl.avgift tillegg til annet
1637,- HD-røntgen, beroligende kommer i tillegg
1987,- HD-og AD-røntgen, beroligende kommer i tillegg
1072,- Røntgen drektighet
890,- Ultralyd drektighet
508.- Kontroll etter behandling
338.- Kloklipp (evt beroligende kommer i tillegg)
625,- 6 mnd kontroll valp/årlig helsesjekk hund
568,- Årlig helsesjekk katt uten vaksine
541,- Årlig helsesjekk kanin/gnager
120,- Resept
2431,- Tannsteinfjerning hund, inkl. 2 røntgenbilder og polering
2015,- Tannsteinfjerning katt, inkl.2 røntgenbilder og polering
638,- Fullstatus tannrøntgen (bilder av alle tenner),
samtidig med tannbehandling
3069,- Tannsteinfjerning inkl. fullstatus tannrøntgen hund
2653.- Tannsteinfjerning inkl. fullstatus tannrøntgen katt

Til eldre dyr anbefaler vi i tillegg intravenøs væskebehandling, for å opprettholde god blodsirkulasjon og skåne nyrene.

Betaling

Det er mulig å betale med bankkort, kredittkort og kontanter hos oss. Vi gir ikke ut faktura, men etter godkjent søknad er det mulig å få utsatt betaling hos Resurs Bank.

Vi har ikke direkteoppgjør med forsikringsselskapene, det betyr at du må først betale for behandling hos oss, deretter kan du sende inn saken til selskapet og få tilbake penger. Vi har rask saksbehandling på forsikringssaker, og du vil oppleve å få med papirene samtidig som du henter dyret, eller at de blir sendt til deg på e-post senere på dagen. Eventuelt leverer vi ut alt samlet ved avtalt kontroll av dyret. 

Ved utredninger og operasjoner er vi nøye med å gi prisoverslag, slik at vi sammen kan planlegge hva som skal gjøres, og at du som eier er forberedt på kostnaden. Medisiner, diettfôr og annen støttebehandling vil ofte komme i tillegg, alt avhengig av hva som er diagnosen.

Trygghet

Trygghet kan formidles på flere måter, men vil på en dyreklinikk ofte være alt det du som eier ikke ser. Det som skjer etter at du har forlatt dyret for operasjon eller tannbehandling.

Trygghet koster penger.

Trygghet i praksis er synonymt med gode rutiner.
Rutinemessig valg av et anestesimiddel som er en god del dyrere, men som gir færrre bivirkninger og en tryggere anestesi.

Rutinemessig bruk av intravenøs væske til dyr som er over en bestemt alder, eller har andre risikofaktorer ved anestesi.

Det kan være å kjøre en ekstra blodprøve, å beholde dyret et par timer lenger på klinikken, for å være helt sikker.  Alltid gi oppvåkningssprøyte. Å investere i dyrt utstyr.

Ved tannbehandling er trygghet tilgang til gassanestesi, intubering av pasienten, bruk av riktig smertelindring, røntgenbilder, både før og etter tanntrekk.

Oppdatert kunnskap: Ved Kjæledeggen Dyreklinikk reiser personalet jevnlig på kurs, deltar på webinar, tar i bruk ny kunnskap og nytt medisinsk utstyr. Dette er tidkrevende og koster penger, samtidig som det gir deg trygghet i at vi tilbyr profesjonell behandling.